La cesta está vacía
COSSOS I ALTRES TERRITORIS

COSSOS I ALTRES TERRITORIS

Teatro > Otros
Del 21/10/2021 al 24/10/2021

Desde: 7 € 9 €


 

Compartir publicaciónCossos i altres territoris

El germen del projecte part d'una investigacio%u0301 teo%u0300rica que determina la vinculacio%u0301 de les idees filoso%u0300fiques del Marque%u0301s de Sade, filo%u0300sof i escriptor france%u0301s (1740-1814) i Michel Foucault, filo%u0300sof, socio%u0300leg, historiador i psico%u0300leg france%u0301s (1926-1984) en l'obra arti%u0301stica de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), escriptor, poeta i director de cine italia%u0300.

El cos e%u0301s compre%u0301s com un espai privilegiat per a construir la identitat, un lloc on reivindicar l'esse%u0300ncia del ser huma%u0300. El poder te%u0301 mu%u0301ltiples dominis i produi%u0308x efectes directes sobre el cos.

El teatre fi%u0301sic, textual, les arts pla%u0300stiques, la dansa contempora%u0300nia i la dansa espanyola s'unixen en una proposta esce%u0300nica hi%u0301brida, dirigida a un pu%u0301blic heterogeni, en el que tambe%u0301 cap l'humor.

Les idees filoso%u0300fiques dels autors mencionats servixen d'inspiracio%u0301 per a reflexionar a trave%u0301s de meta%u0300fores visuals, sobre qu%u0308estions contempora%u0300nies, vinculades principalment a l'exultacio%u0301 del cos, a la reivindicacio%u0301 de les minories, defenent la diversitat i la demarcacio%u0301 de la cultura en un context actual on es produi%u0308xen transformacions socials a un ritme vertigino%u0301s.

Idea original i direccio%u0301: Arantxa Lecumberri

Assessorament en direccio%u0301 i dramatu%u0301rgia: Maribel Bayona

Coreografia i interpretacio%u0301:
Alba Galdo%u0301n, Arantxa Lecumberri, Rosa Sanz

Composicio%u0301 musical: Samuel Vilu

Iluminacio%u0301: Daniel Go%u0301mez

Espai esce%u0300nic: Paula Momparler

ESPECTÁCULOS DESTACADOS